header header header
WYPOŻYCZANIE
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy realizuje usługę udostępniania zbiorów poprzez wypożyczenie. Czytelnicy otrzymują KARTĘ CZYTELNIKA, którą należy okazywać przy wypożyczaniu – REGULAMIN KARTY CZYTELNIKA. Praktykowany jest wolny dostęp do półek. Pracownicy wypożyczalni służą radą i pomocą w poszukiwaniach i doborze literatury. Czytelnicy mogą korzystać z tradycyjnego kartkowego katalogu alfabetycznego i katalogu rzeczowego lub też mogą uzyskać informację z komputerowej bazy danych. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych określa REGULAMIN WYPOŻYCZALNI.

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE
Udostępnianie prezencyjne realizowane jest w czytelniach bądź w kącikach czytelniczych. Czytelnicy mają możliwość korzystania zarówno ze zbiorów książkowych jak i czasopism. Cisza i spokój sprzyjają samodzielnej pracy naukowej. Ze względu na powszechność korzystania i wysoką wartość wydawnictw znajdujących się w czytelni, udostępnia się je wyłącznie na miejscu. Szczegółowe zasady korzystania z czytelni określa REGULAMIN CZYTELNI Oprócz księgozbioru podręcznego, którego trzon stanowią encyklopedie, słowniki, leksykony, informatory, czytelnia oferuje wydawnictwa na poziomie szkoły średniej i akademickiej z zakresu podstawowych dziedzin wiedzy: bibliotekoznawstwo, filozofia, psychologia, religia, socjologia, polityka, ekonomia, prawo, administracja publiczna, oświata i wychowanie, fizyka, chemia, nauki biologiczne, medycyna, technika, rolnictwo, przemysł, sztuka, rozrywka, sport, językoznawstwo, geografia, historia, pedagogika. W czytelni Biblioteki Głównej można również skorzystać z Dzienników Ustaw i Monitorów. Do dyspozycji uczniów i studentów są informatory o szkołach wyższych. Wszystkich uczniów i studentów zapraszamy do korzystania z czytelni! Wszystkich czytelników zapraszamy do korzystania z prasy! Czytelnia Biblioteki głównej dysponuje zbiorami wydawnictw regionalnych.

USŁUGI INFORMACYJNE
Posługując się systemem tradycyjnym i komputerowym, Biblioteka udziela pomocy i fachowych wskazówek przy wyszukiwaniu:
  1. Informacji katalogowych - poprzez informowanie o zasobach oraz wyjaśnianie zasad korzystania z katalogów i zbiorów bibliotecznych.
  2. Informacji bibliotecznych - poprzez wskazanie lokalizacji poszukiwanych przez użytkowników materiałów, na podstawie katalogu komputerowego.
  3. Informacji bibliograficznych - poprzez wskazanie odpowiednich bibliografii, sposobów korzystania z nich oraz podanie piśmiennictwa lub opracowanie zestawienia bibliograficznego.
  4. Informacji rzeczowych na konkretne życzenie czytelnika np. bibliograficzne.
stat4u

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl