header header header
ZARZĄDZENIE
Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni
w sprawie sobót - dni pracujących w 2018 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni

§ 1
Ustalam w 2018 roku następujące soboty – dni pracujące w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września:
 
  • 13 stycznia
  • 3 lutego
  • 3 marca
  • 7 kwietnia
  • 5 maja
  • 2 czerwca
  • 1 września
  • 6 października
  • 3 listopada
  • 1 grudnia
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 
stat4u

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl