header header header

KARTKA ŚWIĄTECZNA: „BETLEJEMKA” – GWIAZDA KOLĘDNICZA

data dodania: piątek 15 listopada 2019

Regulamin konkursu plastycznego

Organizator konkursu:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni, Czytelnia

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Temat konkursu plastycznego:


 

KARTKA ŚWIĄTECZNA: „BETLEJEMKA” – GWIAZDA KOLĘDNICZA


 

Materiały potrzebne do wykonania kartki świątecznej:

- kartka z bloku technicznego białego A-4,

- materiały do wykonania „Gwiazdy Kolędniczej”:

kartki z bloku technicznego kolorowego, metalicznego, frędzelki, pomponiki…

Przygotowana z kolorowego papieru i dowolnych dodatków Gwiazda powinna zostać naklejona na kartkę z białego bloku technicznego (format A-4) złożoną na pół.

Karta świąteczna nie powinna zawierać życzeń ani danych osobowych.

Konkurs organizuje Czytelnia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni,

ul. Dzieci Wrzesińskich 13 I piętro, nr tel. (61) 436 25 96

1. Cele konkursu:

- rozwijanie kreatywności, wyobraźni, inwencji twórczej

- budzenie zainteresowania folklorem, dawną twórczością ludową, tradycją, dawnymi obyczajami, podtrzymywanie tradycji

- umacnianie więzi pokoleniowej, dumy z dorobku poprzednich pokoleń.

2. Zasady uczestnictwa w konkursie:

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych:

- klasy 5-6,

- klasy 7-8

Kartkę świąteczną z dołączoną karteczką z danymi osobowymi: imię i nazwisko, klasa, pełna nazwa i adres szkoły oraz nr telefonu komórkowego należy dostarczyć do dnia 11.12.2019r. (środa) do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni, Czytelnia, I piętro, ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 62-300 Września.

Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora i zostaną przekazane z okazji Świat Bożego Narodzenia podległym jednostkom oraz osobom współpracującym z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy we Wrześni.

3. Kryteria oceny prac:

- samodzielność, oryginalność, walory artystyczne, kreatywna wyobraźnia, estetyka wykonanej pracy

4. Prace oceniane będą przez jury konkursowe powołane przez organizatora.

5. Nagrody:

- dla zwycięzców przewidziane są nagrody i wyróżnienia

6. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki: www.biblioteka.wrzesnia.pl i FB.

Wręczenie nagród nastąpi dnia 16.12.2019r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane przez organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych dalej RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 z dnia 27 kwietnia 2016r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni informuje, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13;

  2. inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Pan Damian Sendek adres e-mail: iod@teletronik.info;

  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane dla potrzeb konkursu bibliotecznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu nie dłużej niż 6 miesięcy;

  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

  6. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowany).

Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2018r.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

stat4u

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl