header header header

Ogłoszenie w sprawie pracy

data dodania: piątek 23 sierpnia 2019
DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA       
ogłasza nabór na stanowisko – bibliotekarz
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września, ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 62-300 Września

 
Główne obowiązki
 1. Przygotowywanie i prowadzenie wydarzeń promujących czytelnictwo,
 2. Powielanie materiałów bibliotecznych,
 3. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów,
 4. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
 5. Praca w systemie bibliotecznym SOWA2/MARC21
 6. Praca w programach graficznych,
 7. Realizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych,
 8. Współpraca z instytucjami z terenu miasta, gminy i powiatu wrzesińskiego.
 9.  
Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe humanistyczne lub administracyjne,
 2. Obsługa pakietu MS Office,
 3. Ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej,
 4.  
Wymagania dodatkowe:
 1. Staranność, sumienność, odpowiedzialność, kreatywność oraz komunikatywność, wysoka kultura osobista, umiejętność dostosowania się do elastycznego czasu pracy, umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i w zespole
 
Wymagane dokumenty
 • CV
 • list motywacyjny

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13 z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika biblioteki w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni” w terminie do 16 września 2019 r.

Dokumenty aplikacyjne dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)”.


 
stat4u

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl