header header header

Konkurs plastyczny- Bransoletka Niepodległości z fasolką niepodległości

data dodania: wtorek 30 października 2018
Regulamin konkursu plastycznego.

Organizator konkursu:
 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni, Czytelnia ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Temat konkursu plastycznego:
„Bransoletka Niepodległości” z „fasolką niepodległości”.
Technika prac: dowolna

Materiał podstawowy:
- koraliki i jedna „fasolka niepodległości”- fasolka z orzełkiem
Wykonaj  bransoletkę z koralików w barwach narodowych, biało-czerwonych, bransoletka powinna zawierać jedną „fasolkę niepodległości” (fasolka do odbioru w Czytelni Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13, I piętro).
Do bransoletki dołącz krótki opis historii tej niezwykłej „fasolki niepodległości”- fasolki z orzełkiem. Jedna kartka A-4 napisana własnoręcznie, czytelnie.
                         
1. Cele konkursu:
- rozwijanie kreatywności, wyobraźni twórczej
- budzenie zainteresowania symboliką patriotyczną
- wyrabianie szacunku do symboli narodowych
- umacnianie poczucia tożsamości narodowej, więzi pokoleniowej, dumy
i szacunku z dorobku poprzednich pokoleń
- zachęcanie do hodowli „fasolki niepodległości”, jako ciągłości tradycji
 z pokolenia na pokolenie
2. Zasady uczestnictwa w konkursie:
- konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych  ( kl. VI,VII i VIII )
- podpisane prace : imię i nazwisko, klasa, pełna nazwa i adres szkoły oraz nr telefonu komórkowego należy dostarczyć do dnia 30.11.2018r. (piątek) do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni, Czytelnia, I piętro, ul. Dzieci Wrzesińskich 13.
Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
3. Kryteria oceny prac:
- samodzielność, oryginalność, walory artystyczne, kreatywna wyobraźnia, estetyka pracy
4. Prace oceniane będą przez jury konkursowe powołane przez organizatora.
5. Nagrody :
- dla zwycięzców przewidziane są nagrody i wyróżnienia
6. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki: www.biblioteka.wrzesnia.pl i FB.
Wręczenie nagród nastąpi dnia 10.12.2018r. (poniedziałek) o godz. 16:00.
Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane przez organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (zwanych dalej RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 z dnia 27 kwietnia 2016r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni informuje, że:
- Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 62-300 Września.
-  Inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece jest Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@teletronik.info
-  Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji i rozstrzygnięcia konkursu
-  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji i rozstrzygnięcia konkursu
-  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres i w zakresie realizowanego konkursu i nie będą udostępniane innym podmiotom. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac do potrzeb konkursu i promocji ( na podst. Ust. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Dz. U. z dnia 23.02.1994r. nr 24, poz. 83, art. 50.64.64.)

W przypadku, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody , przysługuje uczestnikowi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2018r.


 
stat4u

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl