header header header

Konkurs plastyczny

data dodania: wtorek 17 kwietnia 2018
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI zaprasza do udziału w konkursie plastycznym uczniów klas III szkół podstawowych

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:

·    Organizator konkursu:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni
ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Cel konkursu:
- inspirowanie do twórczych działań
- rozbudzanie fantazji i miłości do czytania

Temat: "WYMARZONE WAKACJE KACPRA"
bohatera książki Grzegorza Kasdepke "Kacperiada"

Zasady uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest do uczniów
klas trzecich szkół podstawowych
- prace należy wykonać w formie komiksu sześcioobrazkowego na jednej kartce ; format A 3
- technika dowolna
- do prac należy dołączyć:
imię i nazwisko
klasę
pełna nazwa i adres szkoły
numer telefonu kontaktowego

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane jedynie w celu realizacji konkursu, nie będą udostępniane innym podmiotom
Prace będą oceniane przez jury konkursowe powołane przez organizatora
Komiks należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni ul. Dzieci Wrzesińskich 13
do dnia 18 maja 2018 r. (piątek)

Wręczenie nagród odbędzie się
24 maja 2018 r. ( czwartek) o godzinie 12:30.
Nagrody zostaną wręczone przez autora książki
Grzegorza Kasdepke
Kontakt: 61 4362 596 (w przypadku pytań i wątpliwości)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni zastrzega sobie prawo wykorzystania prac plastycznych do potrzeb konkursu i promocji ( na podst. Ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Dz. U. z dn. 23.02. 1994 r. Nr 24, poz. 83, art. 41. 50. 64. 65)   
stat4u

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl