header header header

Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Wigilijną „ Moja Karpia Świąteczna”

data dodania: poniedziałek 13 listopada 2017

Regulamin konkursu plastycznego na Kartkę Świąteczną

Organizator konkursu: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni ul. Dzieci Wrzesińskich 13 – Oddział Dziecięcy

Cel konkursu: inspirowanie twórczych działań podtrzymywanie tradycji świątecznych

Temat: Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Wigilijną „ Moja Karpia Świąteczna” ( motyw przewodni: karp)

Zasady uczestnictwa: Konkurs skierowany jest do:
uczniów klas I – III
uczniów klas IV – VII
Prace należy wykonać w formacie kartki pocztowej
Technika dowolna
Kartki nie powinny zawierać życzeń świątecznych ani podpisów
Do prac należy dołączyć karteczkę z danymi:
imię i nazwisko
klasę
pełna nazwa i adres szkoły
nr telefonu kontaktowego
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane jedynie w celu realizacji konkursu; nie będą udostępniane innym podmiotom.
Prace oceniane będą przez jury konkursowe powołane przez organizatora.
Kartki należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni ul. Dzieci Wrzesińskich 13 do dnia 12 grudnia 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 20 grudnia 2017 r. w Oddziale Dziecięcym.
Najpiękniejszymi kartkami zostaną obdarowane przyjacielskie placówki i instytucje wspierające naszą bibliotekę.


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni zastrzega sobie prawo wykorzystania prac plastycznych do potrzeb konkursu i promocji (na podst. Ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych: Dz. U. dn. 23.02.1994r. Nr 24, poz. 83, art. 50. 64. 65.)
stat4u

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl